hlava

Vítame Vás na stránke našej materskej školy

Oznamy:

Vážení rodičia!
Materská škola Zádubnie bude tento rok prijímať prihlášky na predprimárne vzdelávanie detí od 11. 5. – 15. 5. 2020. Vzhľadom na aktuálnu situáciu ponúka zriaďovateľ školy Mesto Žilina zákonným zástupcom možnosť zasielať žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie prostredníctvom on-line žiadosti, ktorú stačí vyplniť:
Žiadosť
Po odoslaní bude žiadosť doručená riaditeľstvu školy.
Okrem on-line žiadosti je možnosť poslať žiadosť:
- e-mailom: zadubniems@gmail.com
- poštou na adresu školy: Materská škola, Ku škôlke 196/11, 010 03 Žilina
- osobne: v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod.
Vstup a pobyt v priestoroch materskej školy len s prekrytými hornými dýchacími cestami –rúškom, šálom,...